Sunday, July 24, 2011

Husband - Biwi Political Jokes

Husbnd:
Lagta hai Paros ma Bakra Halal ho raha hai
Accha hai aaj Gosht nahin lana parrega
Bv:
Tum apnay kaan saaf karwao
“ALTAF Bhai”TV pe khitab kar rahe hai

No comments:

Post a Comment